Wij bieden voor verschillende doelgroepen trainingen en workshops aan. Uiteraard wordt iedere training en workshop voor jouw organisatie op maat gemaakt. Onze trainingen en workshops zijn ook online beschikbaar.

Voeren van planningsgesprekken voor managers – Sturen op resultaat

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het belang van Het Goede Gesprek. De voordelen voor de organisatie én medewerkers worden duidelijk. Managers kunnen dit helder uitleggen aan hun medewerkers.
 • Het maken van heldere werkafspraken. Deelnemers gaan uitgebreid aan de slag met hun eigen cases en formuleren werkafspraken die SMART zijn. Ze verlaten de training met een aantal concrete werk- en resultaatafspraken die zij direct kunnen gebruiken in de planningsgesprekken met medewerkers.
 • Hoe voorkom ik onnodige conflicten achteraf? Met behulp van de ‘conflictpiramide‘ leren mensen heldere criteria af te spreken.
 • Het maken van ontwikkelafspraken en het onderkennen van talent. We behandelen de voordelen – voor medewerkers en de organisatie – van het ontwikkelen van talenten en het vermijden van de eeuwige verbeterpunten. “Probeer er niet uit te halen wat er niet in zit.”
 • Hoe activeer ik mijn medewerkers zodat ze (meer) verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen prestaties en ontwikkeling?
 • Hoe voer ik Het Goede Gesprek? Hoe maak ik echt contact? Deelnemers ervaren het verschil tussen een ‘gewoon gesprek’ en een ‘goed gesprek’. In Het Goede Gesprek zijn de gesprekspartners gelijkwaardig en zorgen ze er voor dat de zaken waar het écht om gaat besproken worden

Het Goede Gesprek voor medewerkers

meeting-in-the-dropbox-tuck-shop-cafe

Wij hebben een korte en krachtige workshop van één dagdeel ontwikkeld voor medewerkers. In die workshop bereiden de medewerkers zich voor op het gesprek dat ze met hun manager gaan hebben over hun eigen werk- en ontwikkelafspraken. Wij doen dat door medewerkers te leren hoe ze afspraken SMART kunnen maken, hoe ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en door ze te leren (mede) regie te nemen in het gesprek. Wij hebben deze workshop met uitstekende evaluaties uitgevoerd voor een honderdtal medewerkers.

Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De doelen van het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.
 • Een handig stappenplan voor de voorbereiding en de uitvoering van de gesprekken. Hoe kom je aan je informatie en hoe ga je op een transparante manier om met informanten?
 • Een oordeel vormen over het functioneren is geen wiskunde, dus hoe oordeel je op een faire en eerlijke manier over het functioneren van je medewerker? Hoe weeg je de behaalde werkresultaten versus de ontwikkeling van competenties?
 • Hoe voorkom je veel gemaakt denkfouten bij het opstellen en het voeren beoordelingsgesprekken.
 • Uitgebreid oefenen met lastige situaties.

Voeren van ontwikkelgerichte gesprekken – Wie zich niet ontwikkelt, staat stil

 In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is ontwikkelbaar bij mensen en wat niet? Hoe leren mensen: de logische niveaus van Bateson/Dilts.
 • Wat zijn talenten en hoe herken ik die bij mijn mensen?
 • Bij deze training werken we bij voorkeur met  instrumenten zoals de TalentScan of De Develop van HFM. We bespreken hun eigen uitslagen en leren hoe ze deze rapportages zelf kunnen gebruiken in de gesprekken met hun eigen medewerkers.
 • Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom is dit een belangrijk thema? We bespreken waarom duurzame inzetbaarheid zo’n belangrijk en actueel thema is. Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers doorlopend over mogelijkheden beschikken om in hun huidige en toekomstige werk met behoud van gezondheid en welzijn te blijven functioneren.