Onze aanpak en inspiratie

Perfcultuur

Wij geloven dat mensen een performance – een resultaatgerichte – cultuur kunnen creëren. Een cultuur waarbij je met elkaar resultaten bereikt, kenmerkt zich door een balans tussen oprechte complimenten, erkenning en waardering én kritiek. Als je weet dat je gewaardeerd wordt ontvang je makkelijker kritiek en kunnen we leren en groeien met elkaar.

Aanspreken, feedback en voorbeeldgedrag zijn wat ons betreft essentiële ingrediënten om te werken aan een prestatiecultuur. In onze trainingen is dit een referentiemodel. We bespreken met deelnemers wat ze zelf kunnen doen om stappen te zetten naar een performancecultuur.

PiramideSturen op criteria

Als een organisatie wil sturen op resultaten is het essentieel dat vooraf de juiste criteria worden benoemd. Waar gaan we (samen) de resultaten op beoordelen? Wanneer is het resultaat ‘goed’? Wij gebruiken in onze trainingen het model van de conflictpiramide van Filip Vandendriesche.

Werken aan vertrouwen

Het Goede Gesprek valt of staat met vertrouwen. Het vertrouwen tussen manager en medewerker is in hoge mate bepalend voor de sfeer in een organisatie en het behalen van de doelstellingen. Vertrouwen is niet statisch maar is te ontwikkelen.  Stephen M.R. Covey  legt legt managers vier vragen voor:

  • Integriteit. Ben je congruent? Is alles wat je zegt in lijn met wat je doet? Is wat je denkt in lijn met wat je zegt en doet? Is alles wat je voelt in lijn met wat je zegt en doet?
  • Intenties. Wat is je agenda? Waarom doet je wat je doet? Kloppen je  intenties met wat het voor anderen lijkt te zijn? Doe je mee aan politieke spelletjes? Heb je een verborgen agenda?
  • Capaciteiten. Ben je (nog) relevant? Is wat je in huis hebt aan kennis en ervaring nog relevant op dit moment? Ben je bij qua vakkennis? Weet je leiding te geven aan de verschillende culturen binnen de organisatie? Kent je het nut en de toepassing van sociale netwerken?
  • Resultaten. Wat is je staat van dienst? Wat is je track record? Win je daarmee vertrouwen? Weet je waar je het over hebt? Kun je aantonen dat je de juiste persoon bent voor de klus?

In onze trainingen dagen we managers uit om concrete plannen te maken voor het versterken van hun vertrouwen.

Resultaatgericht trainen

Een effectieve training moet in onze ogen een zichtbaar resultaat opleveren voor jou en jouw organisatie. Daarom maken we een directe vertaling naar de werkpraktijk van medewerkers. In onze trainingen en workshops draait het altijd om het resultaat. We werken krachtige leerinstrumenten waarbij we mensen uitdagen om hun grenzen te verleggen.