Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun ontwikkeling en inzetbaarheid

Ambities van de stad vragen om ander soort medewerker

 

Maastricht2
Luc Dahlmans, senior adviseur P&O

Gemeente Maastricht is een stad in ontwikkeling en beweging. Er zijn veel ontwikkelingen op allerlei terreinen en daarbij verandert de rol van de gemeente in snel tempo. Intensieve samenwerkingsrelaties en co-creatie met burgers en partners worden steeds belangrijker.

De nieuwe opgaven vragen ook om een ander soort medewerker. Met andere competenties, die nodig zijn om de ambities van de stad waar te maken. Luc Dahlmans, senior adviseur P&O, bij gemeente Maastricht: “De ambtenaar van de toekomst is onderzoekend, flexibel, leergierig, heeft oog en oor voor zijn omgeving en zoekt naar oplossingen in co-creatie met anderen. Om de ontwikkeling van deze competenties te sturen en te realiseren, ontwikkelden we vijf nieuwe samenhangende HR-instrumenten: een nieuwe compacte competentiegids, een methodiek voor strategische personeelsplanning, mobiliteitsinstrumenten en een mobiliteitsbureau, een nieuwe gesprekkencyclus en een eigen opleidingsaanbod. De nieuwe gesprekkencyclus en het opleidingsaanbod worden ondersteund door de e-HRM modules Youforce Performance Management en Youforce Opleidingsmanagement.”

Dahlmans vertelt dat de gemeente in 2018 de omslag gemaakt wil hebben: “Dan moet de organisatie ‘toekomstproof’ zijn en klaar zijn voor de nieuwe opgaven. Strategische personeelsplanning speelt op de weg daar naartoe een belangrijke rol. Hoe verandert de maatschappelijke omgeving van gemeente Maastricht? Welke kwaliteiten heeft de organisatie nodig om hieraan invulling te geven? Hoe ziet het personeelsbestand er in 2018 uit?”

“Met deze vraagstukken in het achterhoofd hebben we ons personeelsbestand tegen het licht gehouden en, op basis van de nieuwe, gewenste competenties een vlootschouw bij alle teams uitgevoerd. Met deze vlootschouw als vertrekpunt voerden alle lijnmanagers met hun medewerkers planningsgesprekken en maakten ze afspraken met elkaar over resultaten, persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Via de voortgangs- en beoordelingsgesprekken sturen managers op de resultaten en persoonlijke ontwikkeling.

 

Gesprekkencyclus: een co-productie tussen medewerker en manager

Dahlmans vertelt dat twee jaar geleden de ‘oude’ gesprekkencyclus nog op papier werd uitgevoerd. “Dat was heel arbeidsintensief. Managers en medewerkers vulden een papieren formulier in en dat werd per post over en weer gestuurd waarbij er vele handtekeningen gezet moesten worden. Met Youforce is papier verleden tijd. Alles gaat digitaal, veel informatie, zoals de competenties, is al in het systeem opgenomen en de workflow in het systeem zorgt ervoor dat de gespreksverslagen op tijd worden vastgelegd en ondertekend. Medewerkers en managers hebben alle informatie binnen handbereik.”

Dahlmans legt uit hoe Youforce Performance Management de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers stimuleert: “De medewerker kan nog voordat het gesprek daadwerkelijk plaatsvindt, al in het systeem zijn gesprek voorbereiden. We wijzen daar medewerkers nadrukkelijk op en vragen hen daarin het initiatief te nemen. Tijdens het gesprek kan de voorbereiding van de medewerker, bijvoorbeeld op een iPad, worden opgevraagd en vervolgens besproken, aangepast en definitief gemaakt. Dat werkt perfect! En de e-HRM module signaleert automatisch wanneer het volgende gesprek gevoerd moet worden”, licht Dahlmans toe.

De gemeente Maastricht heeft bij de implementatie van Youforce veel geïnvesteerd in communicatie en training. Dahlmans: “Uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om de kwaliteit van de gesprekken. Daarom investeerden we veel in praktische trainingen voor managers en medewerkers maar maakten we ook gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals banners, video’s en infographics om de boodschap goed over de bühne te brengen.”

 

Gemeente Maastricht, Mosea Forum

 

Over gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht wil een cultuurstad, internationale kennisstad en stedelijke woonstad zijn. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich iedere dag in voor het welzijn en de initiatieven van burgers en bedrijfsleven. De gemeente helpt hen bij publiekszaken, de regionale economie, onderwijs, sociale zaken, openbare ordening en groen- en milieubeheer.

 

Bron (ingekort): www.reat.nl